Ubytovací poriadok

Vážení hostia, dovoľujeme si Vás požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel :

 1. Ubytovaní sú povinní svojim správaním predchádzať poškodeniu objektu a jeho vybavenia, predchádzať vzniku požiaru.
 2. V celom zariadení a jeho okolí sa nesmie vykonávať akákoľvek zmena, alebo oprava elektrických zariadení, či inak zasahovať do elektroinštalácie.
 3. Za škody spôsobené na majetku a zariadení v čase prenájmu prenajatého priestoru zodpovedajú ubytovaní. Prípadné vzniknuté škody prosím hláste ihneď na recepcii.
 4. Hosť súhlasí s tým, že počas celej doby trvania prenájmu ubytovania majú za účelom vykonania svojich služobných povinností právo do jeho izby vstúpiť pracovníci hotela, ako napr. chyžná, údržbár, a pod.
 5. Vo vnútorných priestoroch penziónu platí prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. Fajčenie je povolené iba vonku na terase. Pri porušení zákazu fajčenia, bezodkladné ukončenie pobytu bez nároku vrátenia finančnej hotovosti.
  V spoločných priestoroch vnútorných aj vonkajších je prísny zákaz konzumácie vlastných alko a nealko nápojov.
 6. Tento ubytovací poriadok je záväzný aj pre všetky návštevy na izbách. Na prijímanie návštev sú k dispozícii spoločenské priestory penziónu. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom recepcie. Pracovník recepcie môže požadovať od návštevy, aby sa preukázala platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. V mimoriadnych prípadoch je pracovník recepcie splnomocnený návštevu na izbe neumožniť.
 7. Ubytovaní dodržujú nočný kľud v čase od 22.00 do 06.00 hod.
 8. Raňajky sú za príplatok 5 € a podávajú sa od 7.00 hod. Nahlásiť ich treba deň vopred.
 9. Prípadné podnety, reklamácie, pochvaly, prosím napíšte sms majiteľovi. Mobil: +421 918 614 003